CN   EN

公司地址:重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞工业园区

执行董事 龙思远 博士

传真:023-65507557

手机:013608378425(龙思远)

          15923028259 (查吉利)

电子邮箱:siyuan_long@yahoo.com

                cqsinost@163.com

售后服务部:重庆市沙坪坝区歌乐山镇矿山坡正街90附1号  
电话:023-65502113
传真:023-65507557
联系人: 销售部:     
联系人:查吉利(15923028259)
电子邮箱:cqsinost@163.com
售后服务部:
联系人: 查吉利博士(15923028259)
电子邮箱:jili_zha@163.com
公司技术主管: 执行董事 龙思远 博士( 013608378425)
电子邮箱:siyuan_long@yahoo.com